Chai tạo Hydro WaterSmart Model WS-0804-H2-new: Thiết kế màu đồng đường cong quyến rũ, tinh tế. Chai thủy tinh 2 lớp chắc chắn, thể tích chứa nước 350ml

3,000,000 2,590,000

Chai tạo Hydro WaterSmart Model WS-0804-H2-new: Thiết kế màu đồng đường cong quyến rũ, tinh tế. Chai thủy tinh 2 lớp chắc chắn, thể tích chứa nước 350ml