Kiến thức

Hướng dẫn nhận biết chai tạo nước Hydrogen có màng SPE

Video hướng dẫn nhận biết chai tạo nước có màng SPE. Qua video bạn sẽ hiểu rõ công dụng của chai sử dụng công nghệ SPE / PEM mới nhất, kết hợp với van thoát khí tích hợp, khí clo và ozone liên tiếp được loại bỏ làm cho nước hydro của bạn tinh khiết […]