! New:
AirSmart có chương trình đo chất lượng không khí dành cho các khách hàng đăng ký mua sản phẩm máy lọc không khí AirSmart: đo tại các vị trí khác nhau trong nhà, đo chất lượng khí trước và sau lọc (của máy lọc không khí khách hàng đang sử dụng (nếu có) và máy của máy lọc không khí AirSmart để có thể so sánh). Chính sách như sau:

  • Quý khách hàng đăng ký mua AirSmart và có chọn mục đo chất lượng không khí tại nhà.
  • Sau khi đo xong, nếu quý khách hàng mua máy lọc không khí AirSmart thì miễn phí đo chất lượng không khí. Nếu quý khách quyết định không mua máy lọc không khí AirSmart, quý khách thanh toán 50.000 Đồng.

AirSmart áp dụng chế độ đăng ký mua hàng (không cần tiền cọc).

1,850,000
-15%

Máy lọc không khí

Tấm lọc HEPA

295,000 250,000